Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 420 tovar ŠJ 42,00 s DPH 201809264 8,11,2018 Eurozel SJ
Faktúra 528 služby ZS 119,52 s DPH 70604554 29.11.2019 Komensky ZS
Faktúra 527 tovar SJ 508,70 s DPH 060021719 29.11.2019 Deak food SJ
Faktúra 526 tovar SJ 1 065,17 s DPH 201973011 28.11.2019 OZ Kiss SJ
Faktúra 525 služby ZS 84,00 s DPH 2019017 27.11.2019 V.Rigová ZS
Faktúra 524 tovar SJ 366,70 s DPH 060020119 26.11.2019 Deák Food SJ
Faktúra 523 tovar ZS 58,03 s DPH 2019028480 25.11.2019 Papera ZS
Faktúra 522 služby ZS 128,17 s DPH 2019001816 25.11.2019 KEO s.r.o. ZS
Faktúra 517 tovar SJ 69,18 s DPH 950003110 21.11.2019 Boni Fructi SJ
Faktúra 515 tovar SJ 71,28 s DPH 201911684 21.11.2019 Eurozel SJ
Faktúra 516 tovar SJ 83,16 s DPH 201911277 21.11.2019 Eurozel SJ
Faktúra 514 tovar SJ 384,47 s DPH 19110398 21.11.2019 Qualited SJ
Faktúra 518 tovar SJ 28,20 s DPH 950003111 21.11.2019 Boni Fructi SJ
Faktúra 519 tovar SJ 188,28 s DPH 31901388 21.11.2019 RM Gastro-Jazz SJ
Faktúra 520 služby ZS 574,50 s DPH 2019000014 21.11.2019 SJ ZS ZS
Faktúra 521 tovar ZS 250,85 s DPH 2019028353 21.11.2019 Papera ZS
Faktúra 513 tovar SJ 5,77 s DPH 1191152844 19.11.2019 Rajo a.s. SJ
Faktúra 512 tovar SJ 5,77 s DPH 1191152845 19.11.2019 Rajo a.s. SJ
Faktúra 511 tovar SJ 241,93 s DPH 060019319 19.11.2019 Deák Food SJ
Faktúra 510 tovar SJ 458,20 s DPH 19110209 19.11.2019 Qualited SJ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3587