Prihláška na štúdium na našej škole

Milí rodičia,

elektronická prihláška je určená zápis do 1. ročníka  a pre prestup dieťaťa do našej školy z inej základnej školy, zadajte v úvode odbor.

Prosím, aby ste vyplňovaniu prihlášky venovali patričnú pozornosť, nakoľko po prijatí sa údaje zverejnia v našej evidencii a chyba sa môže premietnuť napr. na vysvedčení.

Dovoľujeme si upozorniť, že z kapacitných dôvodov prijímame iba deti s trvalým pobytom v Novej Dedinke.

Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. čísle  +421940 610 979, resp. na zsndedinka@gmail.com

 

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: