• Vyučovanie na škole prerušené do odvolania.

    Pre školský rok 2019/2020 sa ruší Testovanie-9, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií. Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami. www.ucimenadialku.sk, tu nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie Zdroj: MŠVVaŠ SR
   • Pre deviatakov

    Termín podávania prihlášok na SŠ riaditeľovi ZŠ do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Riaditeľ ZŠ odošle prihlášku na SŠ do 21. mája 2020. Riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020. Talentové skúšky) sa uskutočnia najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Prijímacie skúšky do SŠ sa konajú najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.
   • Vieme ako na to

    Zem nededíme po rodičoch, ale požičiavame si ju od svojich detí. Indiánske príslovie
   • Priateľský
   • Skúsený
   • Športy
   • Online služby
 • Novinky

   • Zápis žiakov do 1.ročníka.
   • 28. 2. 2020
   • Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 26.3.2020

    Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ.

    -bez osobnej prítomnosti detí;

    - elektronickou formou,

   • Čítať viac
   • Educate Slovakia
   • 6. 3. 2020
   • 13.1.2020, návšteva študentiek z Indonézie a Číny

   • Čítať viac
   • Erasmus+, Donť be afraid of Math
   • 6. 3. 2020
   • Erasmus+, Donť be afraid of Math, Söderköping, Švédsko

    Stretnutie pedagógov, výmena osvedčených metodických postupov.

   • Čítať viac
   • Ministerstvo školstva ku koronavírusu
   • 2. 3. 2020
   • V súvislosti so šírením uvedeného vírusu vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky usmernenie pre školy a školské zariadenia:

    V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva, boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovat' svoj zdravotný stav.

   • Čítať viac
   • Beseda
   • 20. 12. 2019
   • o knihách, vydávaní kníh a vydavateľstve Ikar s pánom Ing. M. Némom.

   • Čítať viac
 • Partneri

  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4
  • Bezbariérový prístup do školy.
  • Výsadba stromov