• Aktuálne informácie pre rodičov a študentov

    Povedz mi a zabudnem, ukáž mi a zapamätám si, zapoj ma a porozumiem. Čínske príslovie
   • Vieme ako na to

    Zem nededíme po rodičoch, ale požičiavame si ju od svojich detí. Indiánske príslovie
   • Priateľský
   • Skúsený
   • Športy
   • Online služby
 • Novinky

   • Oznam k platbám za ŠKD
   • 3. 9. 2019
   • Na základe VZN obce NOvá Dedinka č.2/2019 /tu/

    oznamujem Vám, že nastala zmena vo výške čiastočnej úhrady nákladov za pobyt v ŠKD takto:

    a/ dieťa s trvalým pobytom v obci .........................................20.-€/ mesiac

    b/ za druhé a ďalšie dieťa s trvalým pobytom v obci.............15.-€/mesiac

   • Čítať viac
   • Oznam
   • 29. 8. 2019
   • Slávnostné otvorenie školského roka bude 2. septembra 2019 o 9,00 hod. na školskom dvore

    Do tried pôjdu iba žiaci prvých ročníkov s rodičmi.

    Žiaci vyšších ročníkov pôjdu po slávnosti domov.

    Riadne vyučovanie sa začne 3. septembra o 8,00 hodine.

    Úlohy 3. septembra 2019

    Žiaci preberú

    1.školský poriadok, zoznámia sa so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia počas pobytu v škole, v ŠKD v jedálni, počas vyučovania techniky, telesnej a športovej výchovy, informatiky a pod.

   • Čítať viac
   • Erasmus plus Day 21. 6. 2019
   • 27. 6. 2019
   • Koniec júna zvyčajne venujeme rodinám, pozývame rodičov a priateľov školy, aby strávili pár hodín so svojimi deťmi v škole pri športe alebo sa zabavili než deti odídu na letné prázdniny,

    Aj tento rok sme rodičom pripravili bohatý program, v ktorom prezentovali naše deti všetko, čo tento rok prežili a vytvorili.

   • Čítať viac
   • Erasmus plus day 21.6.2019 od 16,30
   • 13. 6. 2019
   • srdečne pozývame rodičov a priateľov školy

   • Čítať viac
 • Partneri

  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4
  • Bezbariérový prístup do školy.
  • Výsadba stromov