• Erasmus plus day 21.6.2019 od 16,30

     • srdečne pozývame rodičov a priateľov školy

     • FLIP

     • Finančná gramotnosť v Erste Financial Life Park vo Viedni

     • Erasmus plus 13. - 17.5. 2019 Peniche, Portugalsko

     • Portugalský partner projektu Erasmus plus - Don´t be afraid of Math - organizoval nadnárodné stretnutie škôl 13. - 17.5.2019 vo svojej škole v Peniche. Počas spoločne strávených dní sa žiaci naučili pracovať/počítať v prostredí Khan academy, riešili prakticky zamerané úlohy v exteriéri, v okolí školy, na pobreží. Dozvedeli sa o spôsoboch námornej navigácie na majáku v Peniche a matematické zaujímavosti výtvarného umenia v múzeu v Lisabone . Okrem toho vo voľnom čase videli tento kraj na pobreží Atlantického oceánu, učili sa surfovať, navštívili Lisabon a obzreli si jeho 3 monumenty.

     • Erasmus plus Gieraiciu, Litva, 6. - 10. 5.2019

     • Téma projektového stretnutia žiakov: Reklama

      Začiatkom mája sa stretli školy spolupracujúce v projekte The Media. What next? v mestečku Giedraiciu v Litve. Ich úlohou bolo hovoriť o reklame, skúmať a hodnotiť - jej funkcie, úlohy, druhy v rozličných médiách a napokon aj vytvoriť reklamný text, poster, video a pod. 

     • 6. apríl - SVETOVÝ DEŇ STOLNÉHO TENISU

     • ŠKOLSKÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ 2019

     • Zápis do 1. ročníka

     • v školskom roku 2019 - 2020  bude 4. apríla 2019 od 14,00 - 19,00 v hlavnej budove. Rodičia budú potrebovať OP a rodný list dieťaťa.

     • Erasmus+ Medzinárodné stretnutie Bad Harzburg /D/.

     • 10. - 16.3. sme sa v rámci programu Erasmus+ stretli s našimi partnermi z projektu Don´t be afraid of Math v dolnosaskom kúpeľnom mestečku Bad Harzburg. Okrem našej  a domácej školy, boli deti z Poľska, Chorvátska, Portugalska a Švédska. Boli sme na vyučovaní matematiky v nemeckých triedach - učilo sa po anglicky, pracovali sme v zmiešaných tímoch nad geometrickými úlohami, varili sme a predstavili  národné jedlá. Spoznali sme mestečko Bad Harzburg, neďaleké historické mesto Goslar s jeho historickými uličkami, ale aj banícke múzeum, kde sme za pochodu riešili interaktívne úlohy.  V meste Wolfsburg sme strávili niekoľko hodín v Science Center, kde deti získali nové zážitky z vedeckého a technického objavovania. 

     • Návšteva redakcie SME

     • V rámci projektu Erasmus+ The Media. What next? sme navštívili redakciu SME.