• Giving Tuesday - celoslovenská oslava darovania 3.12.

     • Dobrý skutok


      Naši prváci mysleli na  zvieratká na farme Ludovika a priniesli im chutný mikulášsky balík, ktorý
      prevzali majitelia farmy p. Balogh s manželkou.
      Žiaci I.B s rodičmi a súrodencami vyrobili kŕmidlá pre vtáky a za pomoci p. školníka zavesili na stromy
      v školskom areáli.
      „ Každý dobrý skutok robí náš svet lepším“

     • Vzdelávaním pre udržateľný rozvoj

     • s firmou Henkel

       

      Projekt Sustainability Champions je založený na osobnej návšteve vyškolených ambasádorov spomedzi zamestnancov Henkel, ktorí zoznámili deti s každodennými návykmi, ako ušetriť energiu, neplytvať vodou, triediť obaly a znižovať objem odpadu. Program je prioritne určený deťom vo veku 7 – 8 rokov.  Deti v tomto veku svojím príkladným správaním môžu ovplyvniť svojich rodičov, starých rodičov  a kamarátov, a tým sa efekt celého projektu môžu znásobiť.

       

      V rámci programu, ktorý mam predovšetkým zábavno-vzdelávací charakter,  zamestnanci firmy Henkel s deťmi riešili otázky typu:

       

      • Čo môžem ja ako dieťa urobiť pre lepšie životné prostredie?
      • Ako a kedy môžem ja a moja rodina šetriť energiu a vodu?
      • Môžem ja ako dieťa urobiť niečo pre to, aby sa tieto veci naozaj uskutočnili?

        

     • Erasmus+ v Söderköping vo Švédsku

     • V januári nás čakala ďalšia cesta v rámci programu Erasmus +. Tentokrát do Švédska, do dedinky Sӧderkӧping, kde nás učiteľov, privítala tamojšia stredná škola. V pondelok sme sa zoznámili s učiteľským zborom i samotným riaditeľom školy. Po predstavení programu sme sa prvýkrát stretli so slovom „fika“ (čítame fíííííka). Čo to vlastne je? Pre Švédov je to najkrajšia časť dňa – čas vyčlenený na stretávanie sa s priateľmi pri káve a niečom dobrom na zub. Potom nasledovala prezentácia o Geogebre, kde sme si aj my učitelia vyskúšali jej využitie na hodinách matematiky. Po výdatnom obede (ktorý majú všetky deti vo Švédsku zadarmo) sme sa vybrali na obhliadku školy. Potom nám učitelia predstavili program EdWise, podobný nášmu Edupage. Opäť nasledovala „fika“ a potom výlet do mesta Norrkӧping. Utorok doobeda sme sa zoznámili s dedinou Sӧderkӧping, s jej krásnymi uličkami a domami postavenými pri kanáli vedúcom cez dedinu. Dnešná „fika“ nás čakala u jednej z učiteliek, Niny, ktorá nás pozvala k sebe domov. Pohostila nás kávou a typickým švédskym čokoládovým koláčom. Na škole nás opäť čakala práca s matematikou, tentoraz programovanie. Zapojili sa i žiaci, ktorí nám všetko vysvetlili a pomáhali nám pri riešení úloh. Aj sme si zasúťažili. Poobede sme navštívili Centrum vizualizácie v Norrkӧpingu, kde nás zaujal počítačový program používaný na univerzite a nemocniciach či 3D premietanie. Stredajšie doobedie sme opäť strávili matematikou, tentoraz matematickými symbolmi i matematickými hrami. Opäť nasledovala „fika“, po nej porada ohľadom ďalšieho stretnutia v Chorvátsku. Program sme ukončili spoločnou večerou. Pochutili sme si na švédskych jedlách. Pred odletom domov ostal ešte čas na návštevu Stockholmu. Mesto nás prekvapilo čistotou, krásnymi farebnými domami, nádhernými historickými budovami. Z týchto dní vo Švédsku si odnášame veľa zážitkov, ale taktiež veľa poznatkov, ktoré využijeme na našich hodinách matematiky. Andrea Vargová, triedna učiteľka 4.A

     • Erasmus+ Movie Night


     • Piatok 13.12.2019 - Filmová noc

      - s premietaním celovečerných filmov pre deti aj dopelých,

      - prezentácie účastníkov o ceste na projektové stretnutie Erasmus+,

      - vianočný program I. stupňa,

      - filmové kino s p. Mojžišovou o jej ceste do Nepálu a trek v Himalájach - ZŠ ďakuje p. Mojžišovej, že nám venovala zo svojho voľného času a podelila sa s nami o zážitky z ciest,

      - beseda s hercom a youtuberom Lukášom Frlajsom,

      - v bufete sa striedali deviataci a ponúkali vianočný punč a clebík s masťou a cibuľou a lebo oškvarkovou nátierkou.

     • Vianočné oblátky

     • Ako sa vyrábajú oblátky, nám predviedla pani Milka Navrátilová. Ďakujeme jej za ochotu a čas, ktorý nám venovala.

     • Zápis do 1. ročníka

     • Zápis do 1. ročníka v šk. r. 2020 -2021 sa bude konať 6.a 7. apríla 2020 v čase od 14,00 - 18,00 v priestoroch školy.

     • Pasovačka prvákov

     • Prvácka pasovačka

      Prváci mali svoj veľký deň. Telocvičňa sa premenila na rozprávkovú krajinu, v ktorej zmizla princezná. Naše šikovné deti zvládli všetky úlohy od tajomných stareniek a spolu s Motkáčikom Popletáčikom stratenú princeznú vyslobodili. Dokázali to prostredníctvom pesničiek, matematických hádaniek a slovných skladačiek. Na záver pristúpili k slávnostnej pasovačke za prítomnosti celého kráľovstva -  našich skvelých deviatakov, vedenia školy, rodičov a ostatných hostí.

     • November v škole

     • Takto sa učíme fázy mesiaca

      V rámci projektu Modrá škola - Festival vody, p.uč. Grácová a žiaci III.B vytovrili učebnú pomôcku. Postúpili s ňou na Celoslovenskú prezentáciu projektov.

      Koľko lásky sa zmestí do krabice?  I. stupeň vyrába vianočné pozdravy pre seniorov do domovov dôchodcov

      Žiaci riešili matematické úlohy v projektoch Všedkovedko a Expert

      Výtvarné práce sme poslali do súťaže 100 rokov divadla

      19.11.2019 - beseda so psychologičkou v V. a VI. ročníku. Mgr. Váchová O šikane a kyberšikane.

       

      28.11. 2019 - beseda Povedz nie drogám! OZ Bez drog. 

     • Bubnovačka

     • Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť.  November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa. Od roku 2015 sa 18. november stal Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Práve preto si organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili práve 19. november za deň, kedy BY MALO BYŤ HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ!

     • Čislo účtu OZ Deti Slnka ND

     • Príspevok rodiča pre ZRPŠ  na školský rok 2019/2020  vo výške 20,-€  posielajte na účet OZ. Uhradiť je potrebné na účet SK91 0900 0000 0050 5090 7869 (v poznámke uveďte meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje). Ak ZŠ navštevuje viac súrodencov, platí sa iba za mladšie  dieťa. Ďakujeme.