• Mliečne baktérie a kvasinky

     • šiestaci dostali za úlohu z biológie  použiť v kuchyni mliečne baktérie alebo kvasinky. 

      Pani učiteľke poslali fotografie,  aké robia parádne kysnuté cestá.  Myslíme si, že ich úloha bavila :)

     • Erasmus+

     • Projekt Erasmus+ Don´t be afraid of Math pokračuje online

      Naša úloha: vytvoriť vianočné pohľadnice string art spôsobom. Zapojili sa žiaci  I. stupňa a žiaci II. stupňa pracovali z domu. Toto sú najkrajšie práce, ktoré budú odmenené knihou.

      Všetky zúčastnené deti II. stupňa za odmenu pôjdu v máji /júni na splav

      Celý týždeň od 30.11.2021 prebieha   Matematický festival online formou. Zúčastnili sa všetky partnerské školy.

      Počas týždňa tímy riešia rozličné matematické úlohy, napr. aj vypočítanie množstva ingerdiencií do nepečených "snehových" guliek.

     • Odpovede MŠVVaŠ na niektoré otázky rodičov

     • Na základe novej vyhlášky ÚVZ a uznesenia vlády tu dávam niekoľko odpovedí na otázky ohľadom výsledkov testov učiteľov či rodičov.

      Najprv jedna informácia: Ministerstvo školstva nerealizuje testovanie, neurčuje jeho podmienky, jeho organizáciu, podmienky domácej izolácie či povinnosti pri pozitívnom či negatívnom výsledku. Testovanie realizuje rezort obrany a jednotlivé špecifiká upravuje s rezortom zdravotníctva a s ÚVZ. Pri jednotlivých detailoch odporúčam obrátiť sa na nich a na ich dokumenty.

      Tu sú hlavné dokumenty, z ktorých vychádzame:

      Uznesenie vlády 693/2020: https://bit.ly/2GdiwUJ

      Vyhláška ÚVZ číslo 15: https://bit.ly/37X4bqP

      Vyhláška ÚVZ číslo 16: https://bit.ly/2HSqSlm

      Základné princípy:

      Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)

      Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)

      Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ a aby na ZŠ využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní

      Čiže:

      Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ

      Ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu školy

      Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu školy. Rodičom vtedy odporúčame nedávať dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní a v prípade ZŠ ospravedlniť žiaka z 5 vyučovacích dní idúcich po sebe (teda 3., 4., 5., 10. a 11. november)

      Ak učiteľ nebol na teste, nemôže vstúpiť do školy (Vyhláška č. 16 ÚVZ). V tomto prípade možno pracovať z domu, alebo dohodnúť sa na čerpaní dovolenky, náhradnom voľne či pracovnom voľne. Ak ide o zdravotné dôvody, je tu výnimka. Bližšie informácie v sú danej vyhláške.

      Podmienky fungovania škôl teda budú závisieť aj od výsledkov celoplošného testovania. Dúfam, že aj vďaka testovaniu sa budeme môcť čo najskôr vrátiť do škôl.

      Tieto informácie nájdete aj na webe ministerstva: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-opatreniam.../

     • Výsledky volieb do Rady školy za rodičov

     • Za kandidátov do Rady školy pri ZŠ v Novej Dedinke  bolo navrhnutých  10 rodičov.  

      Rodičia volili 4 kandidátov.  

      Celkový počet 245 oprávnených voličov.

      Do rodín bolo distribuovaných 245 volebných lístkov.

      Na voľbách sa zúčastnilo   191 voličov.

      Platných hlasovacích lístkov bolo 181.

       

      Výsledky volieb:

       1.Markovičová Gabriela, Bc.

       2.Néma Marek, Ing. 

       3.Stranovská Michaela, Ing. 

       4.Majerníková Monika, Pharm.Dr.

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Takáčová Mária - prvý náhradník 

       

     • Poďakovanie

     • Základná škola ďakuje rodine Kotáskovej za balík dezinfekčných a ochranných pomôcok.

       

     • Rozvrh pre obedovanie v ŠJ

     • Do ŠJ smie vstúpiť iba stravník.

      Stravník: - vstupuje hlavným vchodom s rúškom na tvári,

                      - pred vstupom si dezinfikuje ruky,

                      - od kuchárky si preberie tácku s kompletným obedom (nedokladá príbor, nenakladá šalát, nedolieva nápoj),

                       - pri stole si sníme rúško,

                       - pri stole sedia max. 2 spolužiaci z jednej triedy,

                       - po obede si opäť nasadí rúško, odovzdá riad do okienka,

                      -  odchádza zadným východom.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • Voľby do Rady školy pri ZŠ v Novej Dedinke

     • Vážení rodičia,

      na základe výzvy starostky obce Nová Dedinka  a v zmysle Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a v súlade Vyhláškou Ministerstva školstva č. 291/2004 Z. z.  sa uskutočnia voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri ZŠ v Novej Dedinke. 

      Pretože Rade školy pri ZŠ v Novej Dedinke skončilo zákonom stanovené funkčné obdobie,  utvorí sa nová rada školy a  je potrebné zvoliť zástupcov rodičov do tohto orgánu.

      Každý rodič žiaka školy má právo voliť aj kandidovať.

      Nakoľko dodržiavame prísne epidemiologické pravidlá, zvolili sme nasledovný postup volieb:

      1. Prihlásenie kandidátov do rady školy za zákonných zástupcov žiakov školy

      do piatka 9. októbra 2020 12,00 hod. prijíma riaditeľka Základnej školy v Novej Dedinke na adrese riaditelzsndedinka@gmail.com .

      Návrhov môže byť niekoľko. Okrem mena, priezviska navrhovaného kandidáta a triedy, kde má navrhnutý zástupca rodičov dieťa, bude priložená formulácia:

      navrhovaný moju nomináciu prijal a súhlas je možné overiť na telefónnom čísle xxxxxxxx” .

      Len takúto nomináciu je možné akceptovať. Taktiež môžete navrhnúť do rady školy samých seba.

      V prípade záujmu kandidovať za člena rady školy je možné svoj záujem  oznámiť aj písomne a odoslať klasickou poštou na adresu školy, prípadne v zalepenej obálke doručiť riaditeľke školy.

      2. Z prijatých návrhov vytvoríme kandidátnu listinu.

      3.  Hlasovací lístok s kandidátnou listinou dostane rodič v zalepenej obálke 13.10.2020.

      4. Rodič nám svoje hlasovanie odovzdá v zalepenej neoznačenej obálke najneskôr do 16.10.2020.

      5.Otváranie obálok a sčítanie hlasov vykonajú poverení pracovníci školy a nominovaní členovia RŠ za zriaďovateľa 20.10.2020.

      4. Výsledky volieb zverejníme na webovej stránke školy.

       

      V Novej Dedinke, 01.10. 2020                                                                          Mariana Nagyová,RŠ

       

     • Zoznam pomôcok pre 1. roč.

     • Zoznam pomôcok do 1. ročníka

       Peračník:

                obyčajné ceruzky číslo 2 alebo HB, ( atramentové pero budeme používať

                    neskôr)

                farbičky

                strúhadlo

                guma

          Kufrík, krabica na výtvarnú výchovu:

      vodové a temperové  farby

      voskovky

      plastelína

              nádoba  na vodu - plastová

      obrus

      zástera  alebo  staré tričko

      nožnice

      tyčinkové  lepidlo

      •  štetce:   - ploché  č. 8, 10

                                - okrúhle č. 8, 10

             Telesná  výchova:

      tričko, tepláky, mikina, ponožky, športová  obuv, 

      v  teplom  počasí  -  krátke nohavice

       Prezúvky:    pevná obuv 

      ZOŠITY, VÝKRESY, FAREBNÉ PAPIERE NEKUPOVAŤ, OBJEDNALI SME ICH

      SPOLOČNE.