• O chvíľu sme v škole

     • Milí rodičia,

      ešte niekoľko informácií ohľadom Základnej školy a začiatku školského roka.

      Podrobné informácie sme Vám už poslali, len pripomínam, nezabudnite na vyhlásenie o bezpríznakovosti (poslať elektronickou formou cez Edupage alebo priniesť vytlačené a vypísané tlačivo).

      V interiéri aj v exteriéri je nevyhnutné mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šálom alebo šatkou (teda aj na nástupe na začiatku školského roka).

      Od 3.09.2021 funguje aj Školský klub detí : od 6.30 hod. (ranný klub) do 17.00 hod..

      Prosím všetkých, buďme zodpovední, rešpektujme nariadenia, buďme ohľaduplní voči druhým, chceme sa predsa učiť v škole. ďakujem s pozdravom Mgr. Ivana Tallová RŠ

     • Oznam.

     • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

     • Pracovná ponuka - Vychovávateľ

     • Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

      Vychovávateľ

       

      Informácie o výberovom konaní 

      Nástup

      ihneď

      Rozsah úväzku
      100%

      Počet študentov školy
      330

       

      Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

      stredoškolské s maturitou

       

      Osobnostné predpoklady a zručnosti

      Znalosť práce s PC
      MS OFFICE - word, internet
       

      Adresa spoločnosti

      Základná škola

      Hlavná 45

      900 29  Nová Dedinka
       

      Kontakt

      Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Tallová – riaditeľka školy
      Tel.: 0940 610 979, 02/210 254 64
      E-mail: zsndedinka@gmail.com / zaslanie životopisu /

     • Organizácia školského roka 2021/2022

     • Srdečne pozdravujem všetkých žiakov a rodičov Základnej školy Nová Dedinka.

      Osobne sa Vám všetkým prihovorím 2. septembra 2021 v areáli školy, dúfam, že nám bude priať počasie. Rada by som Vás zatiaľ informovala o organizácii začiatku školského roka 2021/2022.

      02.09.2021 - nástup v areáli školy o 9.00 hod.. (v prípade nepriaznivého počasia pôjdu žiaci so svojimi triednymi učiteľmi do tried). V tento slávnostný deň bude škola do 10,30 hod. - ŠKD nebude. Rodičia prváčikov budú mať po nástupe v triedach prvé zoznamovacie rodičovské stretnutie s triednymi pani učiteľkami.

      03.09.2021 - budú prebiehať triednické hodiny. Prvý ročník bude mať 3 vyučovacie hodiny (rodičia žiakov, ktorí nebudú chodiť do ŠKD si osobne prevezmú deti po 3. vyučovacej hodine). Druhý až deviaty ročník bude mať 4 vyučovacie hodiny.Od 03.09.2021 bude fungovať ŠKD. Žiaci prvého stupňa, ktorí nebudú chodiť do ŠKD prevezme zákonný zástupca alebo napíše splnomocnenie pre osobu, ktorá môže dieťa prevziať.

      Od 06.09.2021 bude vyučovanie prebiehať podľa vypracovaného rozvrhu, okrem žiakov prvého ročníka, ktorí budú mať 06.09.-07.09.2021 tri vyučovacie hodiny kvôli plynulejšiemu prechodu a adaptácii na školské prostredie. Po skončení vyučovania žiaci odchádzajú do ŠKD alebo domov. Dieťa prvého stupňa nepustíme domov samé bez potvrdenia od zákonného zástupcu.

      Školský semafor:  nájdete v ňom množstvo potrebných informácií súvisiacich s výskytom Covid-19 (bezpríznakovosť, domáce samotestovanie, prerušenie vyučovania v triedach, výnimky z karantény, ospravedlnenie dochádzky, OČR....) Viac informácii nájdete na https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf .

      Dôležitá informácia - pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" (vyhlásenie nájdete na Edupage v časti - Žiadosti/Vyhlásenia). Žiak s príznakmi musí zostať doma.

      Na Edupage bude pridané - Vyhlásenie o výnimke z karantény a Čestné vyhlásenie k samoodberu.

      Domáce samotestovanie antigénovými testami. Prihlasovanie na Edupage končí dnes o pol noci. Informácie po obdržaní pošleme všetkým prihláseným záujemcom.

      S pozdravom Mgr. Ivana Tallová RŠ