• Rodičom budúcich prvákov

     • Vyzývam rodičov detí, ktoré 1.9.2021 nastúpia do prvého ročníka, aby v stredu 19. 5., resp. vo štvrtok 10. 5. v čase od 7,00 - 16,00 osobne predložili škole na overenie:

      a/ rodný list dieťaťa,

      b/ OP zákonného zástupcu dieťaťa, resp. relevantný dokument potvrdzujúci jeho trvalý pobyt v Novej Dedinke,

      c/ v prípade, ak obaja rodičia dieťaťa nežijú v 1 domácnosti, žiadame predložiť overený písomný súhlas druhého rodiča. 

      Ak vám uvedený čas nevyhovuje, dohodnite si termín mailom na zsndedinka@gmail.

      Dovoľujem si upozorniť, že pre vstup návštevníka do školy platia usmernenia MŠVVaŠ tu.

      Návštevník vstupuje do vnútorných  priestorov školy s rúškom /respirátorom a odovzdá Vyhlásenie návštevníka o bezinfekčnosti. (príloha 1a), vytlačený ho nájdete aj v skrinke pri hlavnom vchode. 

      V Novej Dedinke, 17.05. 2021   

      Nagyová,r.š.