• Giving Tuesday - celoslovenská oslava darovania 3.12.

     • Dobrý skutok


      Naši prváci mysleli na  zvieratká na farme Ludovika a priniesli im chutný mikulášsky balík, ktorý
      prevzali majitelia farmy p. Balogh s manželkou.
      Žiaci I.B s rodičmi a súrodencami vyrobili kŕmidlá pre vtáky a za pomoci p. školníka zavesili na stromy
      v školskom areáli.
      „ Každý dobrý skutok robí náš svet lepším“

     • Vzdelávaním pre udržateľný rozvoj

     • s firmou Henkel

       

      Projekt Sustainability Champions je založený na osobnej návšteve vyškolených ambasádorov spomedzi zamestnancov Henkel, ktorí zoznámili deti s každodennými návykmi, ako ušetriť energiu, neplytvať vodou, triediť obaly a znižovať objem odpadu. Program je prioritne určený deťom vo veku 7 – 8 rokov.  Deti v tomto veku svojím príkladným správaním môžu ovplyvniť svojich rodičov, starých rodičov  a kamarátov, a tým sa efekt celého projektu môžu znásobiť.

       

      V rámci programu, ktorý mam predovšetkým zábavno-vzdelávací charakter,  zamestnanci firmy Henkel s deťmi riešili otázky typu:

       

      • Čo môžem ja ako dieťa urobiť pre lepšie životné prostredie?
      • Ako a kedy môžem ja a moja rodina šetriť energiu a vodu?
      • Môžem ja ako dieťa urobiť niečo pre to, aby sa tieto veci naozaj uskutočnili?

        

     • Erasmus+ Movie Night


     • Piatok 13.12.2019 - Filmová noc

      - s premietaním celovečerných filmov pre deti aj dopelých,

      - prezentácie účastníkov o ceste na projektové stretnutie Erasmus+,

      - vianočný program I. stupňa,

      - filmové kino s p. Mojžišovou o jej ceste do Nepálu a trek v Himalájach - ZŠ ďakuje p. Mojžišovej, že nám venovala zo svojho voľného času a podelila sa s nami o zážitky z ciest,

      - beseda s hercom a youtuberom Lukášom Frlajsom,

      - v bufete sa striedali deviataci a ponúkali vianočný punč a clebík s masťou a cibuľou a lebo oškvarkovou nátierkou.

     • Vianočné oblátky

     • Ako sa vyrábajú oblátky, nám predviedla pani Milka Navrátilová. Ďakujeme jej za ochotu a čas, ktorý nám venovala.