• Pasovačka prvákov

     • Prvácka pasovačka

      Prváci mali svoj veľký deň. Telocvičňa sa premenila na rozprávkovú krajinu, v ktorej zmizla princezná. Naše šikovné deti zvládli všetky úlohy od tajomných stareniek a spolu s Motkáčikom Popletáčikom stratenú princeznú vyslobodili. Dokázali to prostredníctvom pesničiek, matematických hádaniek a slovných skladačiek. Na záver pristúpili k slávnostnej pasovačke za prítomnosti celého kráľovstva -  našich skvelých deviatakov, vedenia školy, rodičov a ostatných hostí.

     • November v škole

     • Takto sa učíme fázy mesiaca

      V rámci projektu Modrá škola - Festival vody, p.uč. Grácová a žiaci III.B vytovrili učebnú pomôcku. Postúpili s ňou na Celoslovenskú prezentáciu projektov.

      Koľko lásky sa zmestí do krabice?  I. stupeň vyrába vianočné pozdravy pre seniorov do domovov dôchodcov

      Žiaci riešili matematické úlohy v projektoch Všedkovedko a Expert

      Výtvarné práce sme poslali do súťaže 100 rokov divadla

      19.11.2019 - beseda so psychologičkou v V. a VI. ročníku. Mgr. Váchová O šikane a kyberšikane.

       

      28.11. 2019 - beseda Povedz nie drogám! OZ Bez drog. 

     • Bubnovačka

     • Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť.  November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa. Od roku 2015 sa 18. november stal Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Práve preto si organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili práve 19. november za deň, kedy BY MALO BYŤ HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ!

     • Čislo účtu OZ Deti Slnka ND

     • Príspevok rodiča pre ZRPŠ  na školský rok 2019/2020  vo výške 20,-€  posielajte na účet OZ. Uhradiť je potrebné na účet SK91 0900 0000 0050 5090 7869 (v poznámke uveďte meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje). Ak ZŠ navštevuje viac súrodencov, platí sa iba za mladšie  dieťa. Ďakujeme.