• Erasmus plus Day 21. 6. 2019

     • Koniec júna zvyčajne venujeme rodinám, pozývame rodičov a priateľov školy, aby strávili pár hodín so svojimi deťmi v škole pri športe alebo sa zabavili než deti odídu na letné prázdniny, 

      Aj tento rok sme rodičom pripravili bohatý program, v ktorom  prezentovali naše deti všetko, čo tento rok  prežili a vytvorili. 

      V rámci programu Erasmus plus, školské partnerstvá, naši žiaci v projekte The Media. What next? vycestovali do  Tarnobrzegu v Poľsku a litovského Giedraičai, kde sa stretli s rovesníkmi  z ďalších 4 krajín a pracovali spoločne na projektových úlohách. O týchto cestách prezentovali rodičom a záujemcom.

      Podobne sa rodičia zúčastnili worshopu z cesty do Bad Harzburgu /Nemecko/ a Peniche /Portugalsku/ , ktoré žiaci navštívili v rámci ďalšieho projektu Erasmus plus Don´t be afraid of Math. 

      Popoludnie venované rodičom vyplnili žiaci prvého stupňa kultúrnym programom. Videli sme napr.

      milé tančeky alebo zmes ľudových piesní v podaní hráčov na zobcovú flautu. 

      Všetky triedy pripravili bohatú ponuku do bazára, boli to vlastnoručné výrobky detí, zákusky, ovocné limonády a pod., kúpou ktorých rodičia podporili triedne výlety.

      Kolportéri ponúkli prítomným druhé číslo školských novín - Schooloviny.

      Na chodbe sme na malej výstave  pripravili výtvarné práce a fotografie z rozličných aktivít programu Erasmus plus.

      Rodičia spolu so svojimi deťmi si mohli zasúťažiť v matematicko - logických súťažiach, ktoré pre nich na 6 stanovištiach pripravili naši učitelia. 

      Večer sme privítali vzácnych hostí - pani profesorku Ivetu Radičovú, pána Adama Valčeka, investigatívneho novinára redakcie SME. šéfredaktora konzervatívneho denníka Postoj Františka Múčku - na besede o význame,fungovaní a vplyve médií na náš každodenný život, ktorú moderoval redaktor denníka SME Peter Nagy.