• Erasmus plus 13. - 17.5. 2019 Peniche, Portugalsko

     • Portugalský partner projektu Erasmus plus - Don´t be afraid of Math - organizoval nadnárodné stretnutie škôl 13. - 17.5.2019 vo svojej škole v Peniche. Počas spoločne strávených dní sa žiaci naučili pracovať/počítať v prostredí Khan academy, riešili prakticky zamerané úlohy v exteriéri, v okolí školy, na pobreží. Dozvedeli sa o spôsoboch námornej navigácie na majáku v Peniche a matematické zaujímavosti výtvarného umenia v múzeu v Lisabone . Okrem toho vo voľnom čase videli tento kraj na pobreží Atlantického oceánu, učili sa surfovať, navštívili Lisabon a obzreli si jeho 3 monumenty.

     • Erasmus plus Gieraiciu, Litva, 6. - 10. 5.2019

     • Téma projektového stretnutia žiakov: Reklama

      Začiatkom mája sa stretli školy spolupracujúce v projekte The Media. What next? v mestečku Giedraiciu v Litve. Ich úlohou bolo hovoriť o reklame, skúmať a hodnotiť - jej funkcie, úlohy, druhy v rozličných médiách a napokon aj vytvoriť reklamný text, poster, video a pod.