• Zápis do 1. ročníka

     • v školskom roku 2019 - 2020  bude 4. apríla 2019 od 14,00 - 19,00 v hlavnej budove. Rodičia budú potrebovať OP a rodný list dieťaťa.

     • Erasmus+ Medzinárodné stretnutie Bad Harzburg /D/.

     • 10. - 16.3. sme sa v rámci programu Erasmus+ stretli s našimi partnermi z projektu Don´t be afraid of Math v dolnosaskom kúpeľnom mestečku Bad Harzburg. Okrem našej  a domácej školy, boli deti z Poľska, Chorvátska, Portugalska a Švédska. Boli sme na vyučovaní matematiky v nemeckých triedach - učilo sa po anglicky, pracovali sme v zmiešaných tímoch nad geometrickými úlohami, varili sme a predstavili  národné jedlá. Spoznali sme mestečko Bad Harzburg, neďaleké historické mesto Goslar s jeho historickými uličkami, ale aj banícke múzeum, kde sme za pochodu riešili interaktívne úlohy.  V meste Wolfsburg sme strávili niekoľko hodín v Science Center, kde deti získali nové zážitky z vedeckého a technického objavovania.