PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Ivana Tallová Jazyková príprava učiteľov 1. stupňa na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 169
Mgr. Stanislava Bartóková Učiť moderne, inovatívne a kreatívne 15 70
Využívanie IKT v práci učiteľa 15
Program efektívnej drogovej prevencie v školách a školských zariadeniach 15
Cesta k emocionálnej zrelosti cez porozumenie sebe samému a cez skvalitnenie kľúčových kompetencií 25
Mgr. Andrea Grácová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 81
Učiť moderne, inovatívne a kreatívne 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov ZŠ 14
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Mgr. Mária Komorná Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12 60
Škola v pohybe pre učiteľov telesnej a športovej výchovy základných a stredných škôl 14
Osobný rozvoj pedagogického zamestnanca 8
Netradičné športy na hodine telesnej výchovy 1
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete 10
Mgr. Agneša Mikócziová Využitie interaktívnej tabule na hodinách anglického jazyka 8 177
Jazyková príprava učiteľov 1. stupňa na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
Mgr. Attila Nagy Líderstvo v škole 15 65
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdedlávaní 15
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
PaedDr. Angelika Vadkertiová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 15
Mgr. Andrea Vargová Primárna pedagogika 60 60


© aScAgenda 2022.0.1294 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.09.2021