• Najbližší program

    •  

      

      

      

     Pre žiakov 7. – 9. ročníka :

      

     Exkurzia do redakcie novín SME + kino v Auparku

     30. januára 2019

     • autobus a lístky do kina hradí škola z projektu Erasmus+
     • pre vybraných 20 žiakov, ktorí v dobe od 19.12.2018 do doby odchodu
     1. nebudú mať poznámku za nevhodné správanie sa
     2. nebudú mať poznámku za chýbajúcu domácu úlohu
     3. v škole nebudú používať mobil /okrem prípadu, že ich vyzve k tomu niektorý učiteľ/
     4. z polročných prác zo SJL a MAT dostanú najhoršiu známku : 3
     5. počas nasledujúceho obdobia si prečítajú týždenne niekoľko článkov /ľubovoľných/  z novín SME, prípadne Denníkn, stačí aj na internete /sme.sk